Poslušnosť

V našom klube cvičíme aj základnú poslušnosť a rôzne triky, všetko pozitívnou metódou. Používame kliker, pamlsky a hračky.

ZÁKLADNÁ POSLUŠNOSŤ

Prebiehajú v Petržalke na voľnom výbehu, cvičíme najmä vzájomnú spoluprácu, kontakt, pozornosť...na základe toho potom prichádza poslušnosť nenásilnou formou hry. Psíky pripravujem najmä do života v meste a spolunažívanie v komunite ďalších psov na sídlisku. Tréningy prebiehajú najmä individuálnou formou až neskôr aj skupinové tréningy.

Prihlasovanie a viac info: 0903 835 880 mobil alebo whatsapp